İMAR BARIŞI (AFFI)

 

İMAR BARIȘI

YAPI KAYIT BELGESİ

Bilindiği üzere İmar barışı yasası vatandaşın beyanına dayalı bir uygulamadır. Ancak konu teknik mesele olması sebebiyle, bir gayrimenkul uzmanının yerinde gerekli ölçümleri sağladıktan sonra doğru beyan vermek çok önemlidir.

Zira beyanda hata olması ya da yalan beyanın tespiti durumlarında hukuki sonuçlar doğacağı ve hak kaybı olacağı aşikardır. Bu sebeple İmar barışından faydalanabilmeniz için uzman teknik kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz.

İMAR BARIȘI NEDİR?

Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili olarak, şirketimize müracaatta bulunabilirsiniz. Unutmayın! Müracaat için son gün 31/10/2018'dir.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ve Ödemesi

Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç (%3), ticari kullanımlarda yüzde beş (%5) oranındadır. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanlarının ayrı ayrı belirlenen alanlarının m² birim fiyatları ile çarpılması suretiyle belirlenir.

Yapı malikleri, yapı kayıt belgesi bedeline, karma kullanımlı binalarda bağımsız birimlerinin konut veya işyeri olmasına göre belirlenen bedel miktarında, konut veya ticaret olarak tek kullanımlı yapılarda ise eşit olarak katılmak zorundadır. Yapının tamamını etkileyen aykırılıklarda yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir. Yapının tamamını etkilemeyen aykırılıklarda aykırılık hangi bağımsız bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.

Yapı kayıt belgesi müracaatı için bakanlığa hemen ödeme yapmanız şart değildir. İşlemleriniz başlatılır, kayda girer. Belirlenen bu bedelleri ise en geç 31/12/2018 tarihine kadar ödeyebilir akabinde yapı kayıt belgenizi teslim alabilirsiniz. Yapı kayıt belgenizi teslim alana kadar firmamız takibini sürdürecektir.

Yapı Kayıt Belgesinin Kullanım Yerleri

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi isteniliyor ise, Yapı kayıt belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin 2. Kez ödenmesi ile tüm tapu maliklerinin muvafakatı olması şartıyla Kat Mülkiyeti tesisi sağlanması mümkündür.

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

*Sitemizde belirtilen bilgiler eksik/güncellenmemiş/hatalı yorumlanmış olması sebebi ile sorumluluk kabul edilmemektedir.